OKUL TARİHÇEMİZ

DAVUTKADI EŞREF EVCİL İLKÖĞRETİM OKULU  TARİHÇESİ

1950-1951 Yıllarında Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin Davutkadı semtine yerleşmeleri ile meydana gelen okul ihtiyacı karşısında mahalleyi temsilen mahalle muhtarı Recep Alkaya  ,vilayet makamına müracaat ettiğinde kendisine ilk şart olarak bir mütesebbis heyet kurarak okul arsasının

temini önerilmiştir.

Adları  ve soyadları aşağıda belirtilen yardım sever kişiler kendi aralarında istenilen mütesebbis heyeti  oluşturarak  ön çalışmalara başlamışlardır.

MÜTESEBBİS HEYET ÜYELERİ


  1. Recep Alkaya
  2. İsmail Solakoğlu
  3. Mehmet Zümrüttaş
  4. Tahsin Solakoğlu
  5. Mustafa Tıkızoğlu
  6. Necati Demirdüzen
  7. Ahmet İpekçi
  8. Selahattin Yazıcı
  9. Ömer Solak


Yukarıda adı geçen kurucu üyeler ,okul için uygun gördükleri  ve Mehmet Engindemir’e ait olan 1870 m2 arsanın 1000 m2’sini teberru olarak  ,geriye kalan 870 m2 ‘ sinide Davutkadı ,Emirsultan ve Hacıseyfettin mahalle sakinlerinden temin edilen bağışlarla istimlak edilerek 1870 m2 arsanın tamamını hazine adına tescil ettirmişlerdir.

Temin  edilen bu  1870 m2 arsa modern bir okul yapılması için vilayetçe yeterli bulunmamıştır. İl idare heyetinin  16.6.1955 tarih ve  4/5 Sb. İL Dosya 595 sayılı kararıyla  2000 m2 alan daha ilave edilmek suretiyle  okulun mevcut alanı 3870 m2 ‘ye çıkarılmıştır  ve bu arsanın metrekaresine  5 T.L ödeme yapılarak istimlak edilmiştir.

1955 yılı Eylül  aylarında inşaatına başlanan okul 1956 yılı Ekim  aylarında bitirilmiştir. İnşaatın bitiminde yapılan hesaplamalarda  okulun 327.000 T.L ‘ye malolduğu  görülmüştür.

İnşaatı tamamlanan okulun resmi açılışı  , 29 Ekim 1956 Cumhuriyet Bayramı’nda yapılmıştır.

Civar okullardan öğrenci nakli ve araç ,gereç yetersizliği nedeniyle derslere fiilen  7.12.1956 tarihinde başlanmıştır.

Okulun ilk öğretmenliğini (Müdürlüğünü ) Nurettin Eröğret yapmıştır. Bilahare aynı  şahıs başka  bir okula tayin edilerek yerine Doğanbey İlkokulu Başöğretmeni İlhan Akcoş getirilmiştir.

Okulun adının temsiline sıra gelince üzerinde düşünülmüş ve bir zamanlar Bursa’da Kadılık yapmış zatın  türbesi bu mahallede bulunduğundan   ve mahallenin adına izafeten  “DAVUTKADI İLKOKULU “ olarak kesin tescili yapılmıştır.

Daha sonra  okul müdürlüklerine  Ömen Güner , Ali Samsa , N.Ali Demirtaş , İsmet Afacan , Hilmi Güler , Nihat Altuncu ,  Mehmet Şengezer ve Rıfat  Okyay , Rafet  YILMAZ , İbrahim SEVİM  getirilmişlerdir .

Halen okul müdürlüğünü Fatih  Mehmet KAYA yürütmektedir.

Okulumuz 1994-1995 Eğitim öğretim yılında  İlköğretim  Okulu olmuştur.

Öğrenci sayısının artması ve mevcut sınıfların yetersiz kalması sonucu ek derliklere ihtiyaç duyulmuştur. Bunun üzerine  okul idaresi ve okul koruma derneği harekete geçerek hayırsever işadamı  Erol Evcil ile yapılan görüşme neticesinde  Sayın Erol Evcil  4.500.000.000 T.L katkıda bulunarak okulumuza ek bina yapılmasını istemiştir. Bunun üzerine  okul  idaresi ve koruma derneği  Haziran 1995 tarihinde inşaata başlayarak  3.5 ay gibi kısa bir sürede ek inşaatın büyük bir bölümünü bitirerek eğitim öğretime hazırlamıştır.

Şu anda okulumuz eski binasında bulunan 15 dersliğe ek olarak 11 derslik  , konferans salonu , kütüphane , ana sınfı ve spor salonuyla beraber yeni binada faaliyete geçmiştir.

Yapılan protokol gereği hayır sever işadamının dedesinin ismi olan  Eşref Evcil ismi  okulumuzun ismine eklenerek  okulumuzun ismi  DAVUTKADI EŞREF EVCİL İLKÖĞRETİM OKULU olarak değiştirilmiştir.

Comments are closed.